Vilkår

Sist oppdatert 25. Mai 2021
Mann som drikker

Om Joinme

JoinMe en digital tjeneste som kobler mennesker sammen gjennom aktiviteter. Tjenesten gjør det enkelt å melde seg på aktiviteter i eget nærområde eller å invitere andre. Hensikten er å skape møtepunkter mellom folk.

JoinMe Social er et norsk aksjeselskap som har en visjon om å bidra til et mindre utenforskap og mer inkluderende samfunn gjennom å legge til rette for at folk skal møtes.

I tillegg tilbys tjenesten JoinMe Pro for organisasjoner, bedrifter eller andre grupperinger, for å organisere aktiviteter gjennom lukkede grupper. Medlemmene kan også ta initiativ til å møtes på egen hånd.

Tjenesten er tilgjengelig for alle. Personer med tilhørighet til lukkede grupper innunder organisasjoner vil i tillegg få tilgang til aktiviteter organisert her.

Aldersgrense

Du må være fylt 15 år for å ta i bruk tjenesten

Brukergenerert innhold

Bruker ser selv ansvarlig for innhold som publiseres fra sin profil. Dette gjelder også kommentarer tilknyttet et arrangement. Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til, eller oppfordrer til straffbare handlinger, eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter.

Uavhengig av hva norsk lovgivning sier vil vi forbeholde oss retten til å fjerne innhold og bilder eller slette brukerkontoer uten varsel som:

  • Er rasistiske
  • Er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivistorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalsosialisme, fascisme, teokrati og lignende.
  • Er knyttet til eller fremmer sekteriske religiøse eller ideologiske bevegelser.
  • Forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende. 

Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten. Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i Tjenesten. Dette inkluderer både bilder

Skader og ødeleggelser

Brukerne har selv ansvaret, og risikoen for de aktiviteter de avtaler gjennom tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale.

JoinMe eller organisasjonen kan under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter.

Endringer i vilkår

JoinMe forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på joinme.social. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt  JoinMe

Dersom du har spørsmål knyttet til JoinMe, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte oss på hello@joinme.no

Om JoinMe

JoinMe er et norsk initiativ, som ønsker å gjøre det enklere for folk å finne på noe sammen. Det skal oppleves trygt og enkelt, les alt om personvern og vilkår.

hello@joinme.social