Select Page

Vilkår

Om JoinMe

JoinMe en digital tjeneste som kobler mennesker sammen gjennom aktiviteter. Tjenesten gjør det enkelt å melde seg på aktiviteter i eget nærområde eller å invitere andre. Hensikten er å skape møtepunkter mellom folk.JoinMe Social er et norsk aksjeselskap som har en visjon om å bidra til et mindre ensomt og mer inkluderende samfunn gjennom å legge til rette for at folk skal møtes.

Gjennom JoinMe Pro kan organisasjoner, bedrifter eller andre grupperinger med medlemmer organisere aktiviteter gjennom lukkede grupper. Medlemmene kan ta initiativ til å møtes på egen hånd.

Tjenesten er tilgjengelig for alle. Personer med tilhørighet til lukkede grupper innunder organisasjoner vil og gå tilgang til aktiviteter organisert her.

Vilkår for bruk

Bruker skal oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger. I de tilfeller personinformasjon, m.m., er fylt ut av organisasjonen som bruker er medlem av, skal brukeren straks varsle sin kontaktperson i organisasjonen dersom den oppgitte informasjonen ikke er riktig.

Aldersgrense

Du må være fylt 13 år for å ta i bruk tjenesten. Mindreårige før fylte 15 år kan ikke bruke tjenesten uten foresattes samtykke.

Brukergenerert innhold

Bruker ser selv ansvarlig for innhold som publiseres fra sin profil. Dette gjelder også kommentarer tilknyttet et arrangement. Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til, eller oppfordrer til straffbare handlinger, eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter.

Uavhengig av hva norsk lovgivning sier vil vi forbeholde oss retten til å fjerne innhold og bilder eller slette brukerkontoer uten varsel som:

  • Er rasistiske
  • Er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivistorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalsosialisme, fascisme, teokrati og lignende.
  • Er knyttet til eller fremmer sekteriske religiøse eller ideologiske bevegelser.
  • Forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende.

Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten. Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i Tjenesten. Dette inkluderer både bilder, tekst.

Skader og ødeleggelser

Brukerne har selv ansvaret, og risikoen for de aktiviteter de avtaler gjennom tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale.

Hverken JoinMe eller organisasjonen kan under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter.

 Endringer i vilkår

JoinMe forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på joinme.social. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt JoinMe

Dersom du har spørsmål knyttet til JoinMe, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte oss på hello@joinme.no