Personvern

Sist oppdatert 25 Mai 2021
Mann som drikker

Generelt 

Selskapet JoinMe Social AS, med adresse Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo står bak tjenesten JoinMe og er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger i applikasjonen. Hvordan vi lagrer og behandler informasjon om deg når du bruker mobilapplikasjonen eller besøker nettsidene våre er beskrevet i denne erklæringen. Vår innhenting av informasjon er innenfor kravene som er satt av EU’s GDPR-forordning of norsk lov (personopplysningsloven). 

 

Lagring av brukerinformasjon  

Når du bruker JoinMe applikasjonen vil JoinMe kun lagre informasjon som er nødvendig for å levere tjenesten til deg. Det grunnleggende utgangspunktet er at personopplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig. 

Følgende informasjon er lagret i tjenesten:  

  • Mobilnummer - brukes som brukeridentifikasjon i tjenesten
  • Navn 
  • Fødselsår 
  • Kjønn 
  • Profilbilde - kan legges inn av bruker for å skape en bedre opplevelse for øvrige brukere, men dette er valgfritt 
  • Innhold generert av bruker - slik som aktiviteter, påmelding, kommentarer
  • Teknisk informasjon om mobil enhet - feks type enhet og operativsystem. 

Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster 

 

Sikring av personopplysninger 

Hovedformålet med brukerinformasjonen listet ovenfor, er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste. JoinMe har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig. 

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi: Vi samler forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Dette gjelder bade på aggregert- og på individnivå. 

JoinMe overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelige transaksjoner identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre brukere. 

 

Administrasjon av egne personopplysninger 

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med Tjenesten. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker. Hvis du vil at kontoen din skal slettes permanent uten mulighet for gjenoppretting, logg deg inn på kontoen din og gi oss beskjed. 

 

Utlevering i forbindelse med lovbrudd og lignende

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenesten, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f. 

 

Om JoinMe

JoinMe er et norsk initiativ, som ønsker å gjøre det enklere for folk å finne på noe sammen. Det skal oppleves trygt og enkelt, les alt om personvern og vilkår.

hello@joinme.social